Aksesuarlar

Magnetik  ve Kontaklı Yağ Seviye  Göstergesi

Konu enstrümanlar, transformatörlere soğutma  ve yalıtım maksadı ile  doldurulmuş olan  trafo yağının seviyesinin görülmesi için  kullanılmaktadır.

Prizmatik göstergeli, magnetik göstergeli ve  magnetik göstergeli-kontaklı olanları  mevcuttur. Hermetik trafolarda  noktasal  olarak  seviye izlenmektedir. Genleşme depolu  dağıtım transformatörlerinde  standart olarak  sadece göstergeli, Güç transformatörlerinde  ikaz-açma kontakları bulunan  göstergeli  enstrümanlar, standart olarak kullanılmaktadır.

Özel  istek durumunda, dağıtım transformatörlerine de  kontaklı tip  yağ seviye göstergesi takılmaktadır.

Hava Kurutucusu

Transformatörlerde bulunan yağın, özelliğini  koruyabilmesi için  rutubet gerekmektedir.  Transformatörlerin  içerisine giren havada  bulunan  nemi  tutmak  için  genleşme depolarının  bir yüzeyine  bu cihazlar monte edilmektedir. Yüksek  kapasiteli güç transformatörlerinde   müşteri istekleri doğrultusunda, trafo yağının  hava  ile temasını tamamen  çeken kauçuk esaslı elastik ( atmoseal ) uygulaması  yapılmaktadır.

Basınç  Emniyet Valfi

Transformatörlerin  ani olarak aşırı yüklenmeleri ve kısa devre olayına maruz kalmaları durumunda  kazan  iç basınçları yükselmektedir. Kazan  basıncının  tasarlanan değerlerin üzerine çıkmasını  önlemek  maksadı ile  hermetik tip dağıtım transformatörleri ve  güç transformatörleri standart olarak “Basınç  Emniyet Valfi” ile teçhiz edilmiştir.

Güç transformatörlerinde  kontaklı olanlar ( Çift kontaklı alarm ve açma ), küçük kapasiteli hermetik tip transformatörlerde ise  kontaksız  olarak  kullanılmaktadır.

Müşteri istekleri  doğrultusunda  genleşme depolu dahili tip olarak kullanılan  dağıtım transformatörleri de  ” Basınç  Emniyet Valfi ” ile  teçhiz  edilebilmektedir.

Buchholz Rölesi

Aktif kısımda  oluşan, aşırı yüklerin sebep olduğu  ani sıcaklık artışları  veya yine aktif kısımdaki arızaların sebebiyet verdiği  sıcaklık artışları kazan  içerisinde  gaz oluşturmaktadır.  Tank  ile genleşme  deposu  bağlantısı arasına  yerleştirilmiş olan  “Buchholz/gaz” rölesi, oluşan  gazın  miktarına göre  alarm veya açma  sinyali vermektedir.  Bu  teçhizat 630 kVA ve üzerinde  olan güçlerdeki genleşme depolu  transformatörlerde  standart olarak  bulunmaktadır.  Müşteri talebi ile küçük güçteki transformatörlere de  takılabilmektedir.

Kontaklı  Yağ  Sıcaklık  Termometresi

Transformatör  yağının  belirli bir sıcaklığın üzerine çıkması istenmez.  Yağın uygun sıcaklık seviyesini bir sebep ile aşması  durumunda  başka arızaların oluşmaması için  bu cihaz yardımı  ile  yağ sıcaklığının  uygun olmadığı ;

1. Seviye kontağı ile ihbar,
2. Seviye kontağı
ile  transformatörün  enerji aldığı  devrenin  açılması sağlanır.  Genleşme depolu 630 kVA ve üst güç  seviyelerinde  olan  transformatörlerde  bu teçhizat  standart olarak mevcuttur. İsteğe bağlı olarak daha düşük güç de olan  transformatörlere de  takılmaktadır.

Çok  Fonksiyonlu Hermetik  Koruma  Cihazı

630 kVA’dan  2500 kVA’ya kadar güçteki Hermetik tip transformatörlerde yağ seviyesi, basınç, sıcaklık, gaz çıkışı gibi gerekli tüm  koruma  çeşitlerini bir  arada toplamış olan  ve yerine  getiren  kompakt bir koruma, emniyet cihazıdır. Transformatörlerin kapağı üzerine monte edilmektedir.İsteğe bağlı olarak daha küçük güç de olan transformatörlere de  takılmaktadır.