Teknik Özellikler

NÜVE

Transformatörlerin ana  unsuru olan  ve çekirdek  olarakta tanımlanan  nüve; taneleri  yönlendirilmiş  magnetik silikonlu  çelik levhalardan üretilmektedir. MAKSAN, nüve üretimini, projenin özelliklerine  göre, konvansiyonel veya  magnetik geçirgenliği yüksek olan  ( HB ) mazleme kullanarak gerçekleştirmektedir. MAKSAN’ın  stoklarında  her an için  yüksel seviyede HB malzeme bulunmaktadır. Bu durum  MAKSAN’a rasyonel, düşük kayıplı, yüksek magnetik endüksiyona dayanıklı transformatör  tasarım ve  üretim  imkânını  vermektedir.

MAKSAN  bünyesindeki batı menşeli rulo sac dilme, boy kesme makinaları ile nüve üretiminin temel alt yapısını sağlamaktadır.  Rulo  halindeki magnetik  silikonlu sacların açılması, dilinmesi, boy kesiminin  yapılması  işlemleri esnasında  muhtemel bozulmaların ıslahı, ilave ısıl  işlem  uygulamaları ile  giderilmektedir. Transformatör üreticilerinin çok azında bulunan  bu sistem  ve  uygulama  MAKSAN’ın  fabrikasında mevcuttur ve kullanılmaktadır. Uygun tasarım, deneyimli üretim elemanlarının  titiz  çalışması neticesinde, düşük kayıplı, yüksek magnetik akı yoğunluğuna imkân veren  transformatör  nüvelerinin  üretimi  gerçekleştirilmektedir.

SARGI

Güç ve  dağıtım  transformatörlerinde, kısa  devre esnasında oluşan kuvvetlere karşı daha  mukavemetli olan  silindirik / eliptik yapıdaki  bobinler kullanılmaktadır. Küçük tip dağıtım  transformatörlerinin YG bobinleri hariç, AG ve YG iletkenleri, yalıtkanlık özelliği yüksek yalıtım  malzemeleri  kullanılarak, fabrikamız bünyesinde  bulunan  tel yalıtım  makinalarında  izole eidlmektedir. Bobin üretiminde, çevreye zarar  vermeyen  selüloz esaslı  yalıtım  malzemeleri kullanılmaktadır.

Kullanılan  iletkenler, işlevlerine göre ilave yalıtıma  tabii tutulmaktadır. Yatay ve  dikey iletken yalıtım makinaları  ile  yalıtılmış tellerin  kullanılması neticesinde, transformatörlerin  atmosferik  aşırı  gerilimlere  dayanıklı olmasını sağlamaktadır.  MAKSAN, belirtilen bu  hususlara  özel önem  vererek farklılık  yaratmaktadır.

Dağıtım transformatörlerinde  AG bobinleri, şerit veya  bant malzemeden, YG bobinleri ise  yassı veya  yuvarlak  iletkenden  üretilmektedir.

Güç  transformatörlerinde, kat sargı, devrik sargı, radyal kanallı sargı vb. gibi çeşitli  bobinaj  şekilleri  uygulanmaktadır.

KAZAN ve KAPAK

Güç  ve  dağıtım transformatörlerinin kazan ve kapak  üretimi, radyatör ve  dalga duvarlar hariç, fabrikamız bünyesinde yapılmaktadır. Kazan ve kapaklar, projenin  resim ve teknik  değerlerine  uygun  olarak, modern makine teçhizatımızla, kısa sürede yüksek kalitede  üretilmektedir.

Üretimi tamamlanan  transformatör  kazanlarının  astar boya  tabikatından  önce  kaynak kaçak  kontrolleri  yapılır.

Müşteri  isteği  doğrultusunda, IEC ve BS standartlarında bushing muhafazaları veya kablo  kutuları  imalatı  yapılabilmektedir.

BOYA

Tranformatör kazanları test işlemlerinden  başarı ile  geçtikten  sonra, boyanın, metal yüzey ile temasını  güçlendirmek için yağ, kir, toz ve metal artıklarından  temizlenmesi gerekmektedir. Bunun  temini için  kazanlar ve tüm metal aksam  kumlama  işlemine  tabii tutulmaktadır.

Metal  aksamlar bir veya daha fazla kat özel koruyucu astar boya  ile boyanmaktadır. Transformatör kazanlarının  uzun  yıllar zor hava  şartlarına  maruz kalacağı  bilindiğinden, bu zor şartlara  karşı koyabilecek, en az  105 mikron kalınlığında  dış etkilere dayanıklı özel boya  kullanılarak  boyanmaktadır.

MONTAJ  ve KURUTMA

Transformatör aktif kısmını  oluşturan aksamlar, montaj bölümünde  birleştirilir. Bobinler, nüvelere yerleştirilir. Komutatörler, bushingler ve tüm bağlantıları  gerçekleştirilir.  Bazı  bölümler, olası aşırı gerilimlere karşı izolasyona  tabii tutulur. Aktif kısmın  mekanik  mukavemet  yönünden dayanıklı  olması için ilave takviyelerle beslenir. Montaj işlemi tamamlanan aktif  kısım, solvent  buharlı  vakumlu  fırında  kurutma  işlemine  tabii tutulur. Klasik kurutma  işlemi, solvent  buharlı vakumlu  fırında  yapılan  kurutma  süresine  göre  5 kat  uzundur. Sürenin  uzun oluşu, transformatörlerde  kullanılan  izolasyon  malzemelerini  yaşlandırmaktadır.  Solvent buharlı vakumlu fırında  yapılan  kurutma  süresinin  kısa oluşu izolasyonun  yaşlanmasına  engel teşkil etmektedir.

Proses  esnasında  solvent  yağmurlaması ile  transformatörün  bütününde herhangi bir şekilde  bulunan yağ, kir, toz, pas gibi istenmeyen mazlemeler temizlenmektedir. Hermetik ve Güç transformatörü üretiminde   yüksek dereceli vakum  yapabilen  solvent buharlı  fırınların  kullanılması  ürün kalitesi  bakımından  çok önemlidir.

MAKSAN, ürettiği ve tamirini  gerçekleştirdiği  tüm transformatörlerde  solvent buharlı/yağmurlamalı vakumlu fırın kullanılmaktadır.  Kurutma  işlemi tamamlanan  transformatörlere  yüksek dereceli vakum altında  ( 0,1 milibarın altında ) tasfiye edilmiş  transformatör yağı  otomatik olarak doldurulmaktadır.