Çevre Politikamız

     Başta çalıştığımız ana sanayilerimiz olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz Trafo/Transformatör sektöründe hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimize ,çevre bilincinde olarak ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla;
  •  Temiz ve sağlıklı bir çevre için, faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan,çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi minimize etmeyi ,çevre kirliliği oluşmadan kaynağında önlemeyi,çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  •  Tekrar kullanımı ve geri dönüşümü mümkün olan kaynakların kullanımını arttırarak ,atıklarımızı azaltmayı ,
  •  Çevresel hedeflerimizi belirleyerek ve izleyerek , proseslerimizin verimliliğini arttırmayı,atıklarımızı minimize etmeyi,yasal ve diğer hükümlülüklerimizi yerine getirerek,enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
  •  Çevre ile ilgili acil durumlar için yapılacak çalışmalarda önlemlere ilişkin bilinçlendirme eğitimleri verilmesi,bu durumların çevreye ve insana zarar vermeden engellenmesini sağlamayı taahhüt ederiz.