Duyurular

Değerli Hissedarlarımız;

31.12.2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik ve 06.04.2021 tarih 31446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye bildirilmesi ve kayıt altına alınması hakkında tebliğe” istinaden;

Hamiline yazılı hisse senedine sahip ortaklarımız, hisse senetleriyle birlikte ve tebliğde bildirilen form ile (Ek:2 – Şirketimizden temin edileblir) 31.12.2021 tarihine kadar şirketimize şahsen başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihine kadar bildirimde bulunmayan ortaklarımız; ilgili tebliğin Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca “Kanundan doğan paya bağlı haklarını başvuruda bulununcaya kadar kullanamayacaklar ve Ticaret Bakanlığı tarafından İdari Para Cezasına çarptırılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Formu aşağıdan indirebilirsiniz:

MKK Ortak Bildirim Formunu indirmek için tıklayınız.