Şikayet Prosedürü

Şikayet Prosedürü

MAKSAN A.Ş. Satış ve Pazarlama Bölümüne laboratuvar/deney konularında gelen şikâyetler; laboratuvar müşteri şikâyet formu ile Satış ve Pazarlama Müdürü/Personeli tarafından kayıt altına alınarak test müdürüne iletilir. (Şikayetler web sitesi aracılığı ile yapılmış olsa bile, müşteri şikayet formuna aktarılarak kayıt altına alınır)

Test müdürü laboratuvar personelinin görüşlerini alarak şikâyeti değerlendirir. Şikâyetin laboratuvar faaliyetleri ile ilgili olup olmadığının belirlenmesi, geçerli kılma için gereken tüm bilgilerin bir araya getirilmesi ve doğrulanması Test müdürü tarafından yapılır.

Şikâyetin kabul edildiği şikâyetçiye bildirilir ve ilerleme raporları ile sonuç paylaşılır.

Doğrulanan şikâyetin giderilmesi için yapılacak faaliyetleri Test müdürü belirler. Yapılacaklar, ilgili form üzerinde ayrılan bölümde kayıt altına alınır veya düzeltici faaliyet gerektiriyorsa başlatılan düzeltici faaliyete atıf yapılır. Yapılan faaliyetlerin sonucu, form üzerindeki sonuç bölümünde belirtilir.

Sonuçların raporlanması ve şikayetçiye bildirilmesi, şikayete konu laboratuvar faaliyetlerine katılmayan laboratuvar personeli, Kalite Müdürü yada Satış-Pazarlama Müdürü tarafından yapılır.

Şikayetlerinizi bildirmek için İLETİŞİM, ŞİKAYET ve İSTEK FORMU kullanabilirsiniz.