AR-GE

Firmamız, kuruluşunun ilk yıllarında Bonar-Long lisansı ile üretime başlamış ve kısa sürede, bilime, araştırma ve geliştirmeye dayalı, sürdürülebilir Maksan Proje Normlarını (MAP) geliştirmiştir.

50 yılı aşkın süredir, Tasarım ve Üretimimizin ayrılmaz bir parçası olarak, Ar-Ge kültürü içerisinde yürüttüğümüz tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi 2018 yılı içerisinde aldığımız karar ile bir ileri aşamaya taşıma gayretine girdik. Bu gayretimizin bir sonucu olarak, 5746 sayılı kanunun tüm gerekliliklerini yerine getirip, başvuru sürecimizi tamamladık ve nihayet 16 Ekim 2018 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Onayı ile resmi olarak  “MAKSAN AR-GE MERKEZİ” ni kurmus olduk.

Ar-Ge merkezimizin ;

127 ’lik kısmı ofis,
176 ’lik kısmı laboratuvar ve test alanından oluşmakta olup,

Ar-Ge için ayırdığımız toplam alan 303 ’dir.

Önümüzdeki süreçte sadece tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz ile sınırlı kalmadan, makine tasarımından, iş akış prosesi’ne ve malzemeye kadar üretimimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili diğer tüm konularda da araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttırmak ve bu anlamda hem Ar-Ge için ayırdığımız alanı, hem de Ar-Ge personelimizi arttırmak en öncelikli hedefimizdir.

Kısa, Orta ve Uzun Vadede AR-GE / Tasarım Stratejilerimiz
Maksan Ar-Ge Departmanı, üretilmekte olan tüm transformatörlerin optimum kalite-maliyet seviyelerine ulaşması için, dünyadaki sektörel gelişmeler, üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar ile kendi öz tecrübe ve birikimlerini de harmanlayarak, ihtiyaç duyulan projelerin oluşturulması, bu projelerin hayata geçirilmesi, süreçlerin tamamında inovatif düşüncelerin doğru yönetimini de sağlayarak, ortaya çıkan fikirler ışığında daha rekabetçi ürün geliştirmek, kaliteyi yükseltirken maliyetleri düşürmek, bunun neticesinde müşteri memnuniyetini artırmak, gibi birçok stratejiyi benimsemiştir.Maksan Ar-Ge Departmanı, ürün geliştirme çalışmaları ile birlikte bunun ayrılmaz bir parçası olarak; insan ve makina verimliliğini artırmak, iş akış, proses, makina ve teçhizat geliştirme alanlarında da optimum verimlilik ve kalite seviyelerine ulaşmak stratejilerini benimsemiştir.

DUYURULAR

MAKSAN  AR-GE  MERKEZİ OLMAYA  HAK KAZANDI

MAKSAN  AR-GE  MERKEZİ  OLMANIN  GURURUNU  YAŞIYOR

————————————————————————————

"

MAKSAN A.Ş. olarak AR-GE Belgemizi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 19 Kasım’da düzenlediği törenle aldık.

Emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ederiz.

"

T.C Sanayi Bakanlığı’nın 19 Kasım’da düzenlediği törende aldığımız AR-GE Belgemiz

"

"