Testler ve Laboratuvar

ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

MAKSAN  Test Laboratuarı, 2011 yılında  ISO 17025 standardının ön gördüğü şartları yerine getirerek TÜRKAK tarafından  akredite  edilmiştir.

Test laboratuarımızda kısa devrelere  karşı  mekanik dayanım  testi hariç, IEC ve  TS EN 60076-1 standartlarında istenen  tüm deneyler uygulanabilmektedir.  Transformatörlere uygulanan testler;

– Rutin testler,
– Tip  testleri,
– Özel  testler,

olarak  3 ana  başlıkta  sınıflandırılmıştır.

MAKSAN A.Ş. Test Laboratuvarı; Akredite olarak “Global Pazarda Güven Unsuru” olma yolunda önemli bir adım atmıştır.

RUTİN TESTLER

TS EN 60076-1 ve  IEC standartlarına uygun  olarak, üretimi tamamlanmış her bir transformatöre uygulanan aşağıda tanımlanmış testlerdir.

1.  Çevirme oranı  ölçümü ve bağlantı grubunun tayini,
2.  Sargı direncinin  ölçümü,
3.  Ayrı kaynaklı  a.a. dayanım gerilimi deneyi ( Uygulanan  gerilim testi ),
4.  Kısa  süreli endüklenmiş a.a. gerilim deneyi ( Endüklenen gerilim testi ),
5.  Boşta  kayıpların  ve  boşta  akımın  ölçümü,
6.  Yükte  kayıpların  ve  kısa devre  geriliminin  ölçümü,
7.  Kayıp  açısının ve  kapasitansının  ölçümü,
8.  DC yalıtım direncinin  ölçümü,
9. Varsa  yük altında  kademe  değiştiriciler üzerindeki deneyler,
10.  Basınç sızdırmazlık  deneyi,

TİP TESTLERİ

Müşterilerin isteğine göre, aynı  özellikteki transformatörlerden birine uygulanan  testlerdir.

1.  Sıcaklık artış deneyi,
2.  Yıldırım  darbe deneyi,
3.  Ses seviye ölçüm deneyi,
4.  Beyan geriliminin %90’ında ve  %10’unda  yüksüz  durumdaki kaybın  ve  akımın  ölçülmesi deneyi,
5.  Fan ve sıvı  pompa  motorları  tarafından çekilen gücün  ölçülmesi deneyi,

ÖZEL TESTLER

Müşteri ile  karşılıklı  görüşme sonucu  belirlenen  testlerdir.

1.  Sıfır  bileşen empedansının  ölçümü,
2.  Boşta  akım ve harmonik  bileşenlerin  ölçümü,
3.  Yağın dielektrik dayanım ve  güç  faktörü ölçümü,
4.  Koruma, alarm ve  kumanda  donanımının  fonksiyone  testleri,
5.  Boya  kalınlığı ve  kalitesinin  kontrolü deneyi,

Test Laboratuarımız  müşteri istek ve  beklentilerini  hızlı ve zamanında  karşılamayı, Milli  ve  Uluslararası  standartları esas alarak, eğitimli ve  tecrübeli  deney personelleri  ile uygun  ortam şartlarında, uygun cihaz  ve  geçerli deney metotları  kullanarak, güvenilir  deney sonuçları  üretmeyi  hedeflemiştir.  Aynı zamanda, müşteri bilgilerinin  gizliliğini korumanın yanı sıra  tüm deney hizmetlerini  her türlü  etki ve baskıdan uzak, tarafsızlık  ve güvenirlik  ilkeleri  paralelinde  sürdürmeyi  hedeflemiştir.

Teslimatı  yapılmış olan tüm transformatörlerin test  raporları  arşivlenmektedir.

Müşteri isteği doğrultusunda, geçmiş  yıllara ait  ( Çeyrek asırlık ) teslimatı yapılmış  her transformatörün test  raporu , gelişmiş arşivleme sistemimiz  sayesinde  çıkartılabilmektedir.

Testler  ile ilgili istatistikler  güncel  olarak tutulmaktadır.